Talenten AB

Kontrollansvarig

Vi innehar certifiering som Kontrollansvarig (KA) (SC1156-17) med Behörighet K. Behörighet K, vilket är den högsta behörighetsklassen, innebär att vi inte är begränsade avseende svårighetsgrad eller omfattning av vilka uppdrag vi kan åta oss.